Golfbanearbete // Ogräsbesprutning // Besiktning av sprutor // Spolning av dräneringar //

Tjänster

Inför sprutning på Lindö GK - HolgerAndersson.se

Golf: jag jobbar mycket med bekämpning och ogräsbesprutning, samt som inhyrd banarbetare.

Funktionstester och besiktning av sprutor enligt Jordbruksverkets standard. Dessa måste enligt lag testas vartannat år på golfbanor och KRAV-märkt jordbruk. Jag samarbetar ofta med Lars Ernest. Så här kan ett testprotokoll se ut som används vid funktionstester av sprutor. De här punkterna går spruttestaren igenom på sprutan. När sprutan är godkänd får den en orange etikett påklistrad.  sid 1 // sid 2

Läs mer: Frosten är sprutans fiende nr 1  (ATL)

Spolning av dräneringar – jag har investerat i en ny maskin som suger upp vatten och spolar bakåt i systemet. Både för lantbruk och golfbanor.


Comments are closed.